bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Programes: qui, com i on?

Els Programes són accions d'acompanyament a la creació d'empreses adreçades a determinats col·lectius emprenedors o sectors d'activitat.

Hi trobaràs formació per desenvolupar el teu pla d'empresa, mòduls d'habilitats emprenedores, de networking, d'assessorament i acompanyament personalitzat i tot el que necessites per passar de l'idea al pla d'empresa i crear la teva empresa amb més garanties d'éxit

A qui s'adrecen? Accés? On es fan? Sol·licitud d'informació Quins programes hi ha?

Tipus de Programes

Dirigits a col·lectius de persones més sensibles a l'hora d'emprendre:
Programa Lidera Obert
Programa Idees Madures Obert
Programa Idees amb futur
Programa la Comunificadora
Programa Construïm en femení

Dirigits als sectors estratègics per la ciutat de Barcelona:
Programa FuTurisme Obert
Programa Creamedia
Programa Cleantechcamp
Programa Fet a mà Obert
Programa Innofood
Programa d'Emprenedoria Social
Programa Sector de l'e-commerce Obert
Programa Chebec