ActivityDetail

Potenciant l'Autoconeixement i l'Autoconfiança en les persones emprenedores.

Aquesta sessió ofereix un espai de creixement i desenvolupament per a les persones emprenedores, centrant-se en el reforçament del lideratge transformador mitjançant el cultiu de l'autoconeixement i l'autoconfiança. La convicció és que les qualitats més intrínseques de les persones emprenedores poden impregnar tot el seu projecte, oferint una proposta que transforma i aporta valor de manera innovadora i creativa.

Sessió presencial

dimarts 30 d’abril · 10:00h - 14:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari
Objectius específics ¿ Context cultural i creences limitants: Com el context cultural influeix en les creences que limiten la confiança per a l'emprenedoria. ¿ Autoconeixement: Identificació i gestió de les creences que sabotegen el procés emprenedor per abraçar el màxim potencial. ¿ Autoconfiança: Reconèixer els punts forts i fomentar la confiança per superar obstacles. ¿ Gestió Emocional en la incertesa: Estratègies per gestionar la incertesa i la por al fracàs. ¿ Innovació i Lideratge transformador: La persona emprenedora que reforça autoconeixement i autoconfiança impulsa el canvi empresarial i social. Temari: Context Cultural i Creences Limitants ¿ Biaixos de gènere en la societat. ¿ Impacte del patriarcat en l'emprenedoria. ¿ Relació entre cultura patriarcal i autoconfiança. ¿ Coaching grupal per compartir creences limitants. Construcció d'Autoconfiança des de l'Autoconeixement ¿ Habilitats, Talents i Passions: Diferenciació per impulsar el projecte. ¿ Autoconfiança en els recursos propis. ¿ Decisions basades en autoconeixement i autoconfiança. Prioritats, Valors i Canvis ¿ Ordenar el projecte emprenedor. ¿ Identificació de prioritats i valors. ¿ Autoconeixement de la autoconfiança. ¿ Canvis per avançar. Casos i Reflexions Anàlisi i execució de canvis disfuncionals. Compartir casos i aprendre junts.
Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general
Si no formes part de la comunitat d'emprenedoria de Barcelona Activa no podràs realitzar aquesta sessió. Per a formar-ne part cal que t'enregistris a una sessió informativa, ho pots fer fent clic aquí. Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE. L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà. No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard. Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal. En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 04:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: EL PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-