bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Inscripció

COMERCAT

Dades del seminari


26/02/2020 15:30:00

Dades generals

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Tipus document
Número complet NIF o NIE
Email
Data de naixement

Lloc de realització
C. Iniciativa Emprenedora - Glòries: Carrer Llacuna, 156 - 162, BARCELONA 08018, Telèfon: 901 55 11 55