bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

Disenya les teves eines d'investigació

Resum del informe

Aquest informe descriu les diferents classificacions de fonts d¿informació, els instruments d¿investigació i les recomanacions pel seu us en els petits negocis, així com aquells temes que cal investigar.

Més informes
Disenya el teu pla de màrqueting comunicacional

Aquest informe descriu els diferents criteris de segmentació de mercat, algunes de les estratègies de posicionament existents i la metodologia per desenvolupar una estratègia de màrqueting comunicacional.

Estratègies del petit comerç per competir amb grans superfícies

Les estratègies empresarials que poden triar els comerciants són diverses. En aquest informe desenvolupem algunes que els experts del sector assenyalen com les més importants per muntar un petit comerç modern, amb capacitat per resistir la competència de les grans superfícies.

El Benchmarking

Amb tota certesa, encara que potser no ho recordem, hem sentit o llegit en algun context empresarial el terme anglès benchmarking. L'objectiu d'aquest informe és introduir al lector en aquesta eina d'aprenentatge i canvi, cada cop més utilitzada per millorar la competitivitat de les empreses.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Kotler, Philip ¿Mercadotecnia¿. 6a Edició (con Gary Armstrong). Prentice Hall
  • Bassat, Ll. (1999) ¿El libro rojo de la publicidad¿ Espasa Calpe
  • Lambin, Jean Jacques (1997) ¿Marketing Estratégico¿ , Madrid : McGraw-Hill