bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

La contractació laboral. Característiques, modalitats i bonificacions

Resum del informe

En aquest Informe et facilitem un seguit d'informació i d'enllaços d'interés útils per a la gestió dels teus recursos humans. Quins contractes de treball hi ha? Quins tràmits haig de fer per a contractar a algú? Quines modificacions introduïdes per la reforma laboral 2006 es troben vigents? Aquestes i altres preguntes tenen resposta en aquest informe actualitzat a febrer de 2008.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Lloc web de l'INEM
  • Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabjadores
  • Direcció General de Política de la PIME