bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

Vols muntar una societat laboral?

Resum del informe

Les societats laborals són un tipus de societat mercantil amb unes característiques pròpies i peculiars. L'objectiu d'aquest informe és clarificar els aspectes propis, i diferencials, de les societats laborals respecte la resta de les formes jurídiques, prioritzant el funcionament social, el règim econòmic, fiscal i laboral i els ajuts existents en l'àmbit de l'economia social.

Més informes
La contractació laboral. Característiques, modalitats i bonificacions

En aquest Informe et facilitem un seguit d'informació i d'enllaços d'interés útils per a la gestió dels teus recursos humans. Quins contractes de treball hi ha? Quins tràmits haig de fer per a contractar a algú? Quines modificacions introduïdes per la reforma laboral 2006 es troben vigents? Aquestes i altres preguntes tenen resposta en aquest informe actualitzat a febrer de 2008.

Capitalització de l'atur

L'informe explica com procedir a la sol·licitud de la capitalizació de l'atur (pagament únic de la prestació pendent de rebre), requisits, persones que la poden demanar i on s'ha de tramitar.

Tenim altra recurs d'interès:
> Calculadora financera (calcula l'import aproximat a capitalitzar en cada cas particular).

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Llei 4/1997, de 24 de març, de societats laborals