bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

Com superar el no tenim temps

Resum del informe

La clau de la gestió del temps està en la previsió, en la programació de la feina. Partint d'aquesta idea, ens trobem amb que cada persona té unes prioritats i unes responsabilitats diferents i que, per tant, no existeix una programació ideal per a totes les feines. És, per aquest motiu, que no parlarem aquí de programació, planificació i previsió, sinó que intentarem donar uns consells a aplicar en la feina diària. Nosaltres els hem provat i són útils per a respondre a les obligacions professionals tant de la persona emprenedora com de la treballadora, gaudir de la família i amistats i no perdre la salut pel camí.

Més informes
Teletreball: Introducció a una forma de treball que millora la productivitat i ajuda a conciliar vida laboral i personal

El teletreball és un model de prestació de serveis laborals que suposa el desenvolupament d'una activitat professional a distancia i fent ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). En aquest Informe se'n presenten les seves principals característiques i se'n fa una anàlisi des dels punts de vista empresarial i del personal.

Dirigir o no dirigir: el perfil directiu en les empreses actuals

"L'Auca del Senyor Esteve" presentava la figura del botiguer assenyat, científic i polit i la confrontava a la figura del seu fill, arrauxat, esbojerrat i artista. Aquesta història fou escrita a princips del segle passat, peró té molta versemblança un segle després.

Aquest informe emmarca l'entorn empresarial actual i presenta les qualitats i els hàbits que necessàriament ha de tenir el directiu del segle XXI.

Coneixement = Prosperitat

Aquest Informe és un resum de la conferència que va pronunciar Debra Amidon l'any 2003 a l'Auditori de Barcelona Activa. Debra Amidon és experta en les especialitats de gestió del coneixement, xarxes d'aprenentatge, innovació i canvi en l'organització i ha estat consultora de grans empreses i organismes internacionals, com el National Research Council i l'Industrial Research Group als Estats Units, així com de la Unió Europea i del Banc Mundial. A més, és fundadora d'Entovation, una comunitat virtual de col.laboradors que tenen l'objectiu comú de definir un nou ordre mundial fonamentat en el coneixement.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Gestió del temps
  • Monster.es Orientació Professional: Deu consells per a la gestió efectiva del temps
  • Sotillo Hidalgo, Ricardo. "Tiempo para trabajar. Tiempo para vivir."