bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

La innoBadora comunitat d'Incubació

La innoBadora Comunitat d'Incubació neix per acompanyar a aquelles iniciatives socioeconòmiques que busquen iniciar o desenvolupar els seus projectes innovadors:
a) acompanyades d'altres iniciatives amb qui intercanviar recursos, serveis i coneixements
b) participar plegades d'activitats formatives i d'intercanvi
c) compartir espai i infraestructures.

Tot plegat, amb una clara aposta per l'Economia Social i Solidària i els valors i les pràctiques que l'integren.

La innoBadora comunitat d'Incubació, ubicada a innoBA, el nou centre municipal per a la Innovació Socioeconòmica (Can Jaumandreu, Carrer Perú 52) es beneficiarà dels diferents recursos i de les sinergies generades en aquest entorn ideal i especialitzat en Innovació Socioeconòmica.Què trobareu?

Durant la vostra estada, estareu acompanyades per un equip professional i per la resta d'iniciatives, tot participant en l'organització interna de la comunitat i col·laborant entre vosaltres amb allò que trobeu més oportú.

A la Comunitat també es facilitaran els intercanvis i la transferència de coneixements entre les iniciatives participants. De la mateixa manera, us demanarem la implicació en alguna activitat o servei intern de la comunitat (sessió formativa, manteniment d'algun servei) o al centre (xerrades, formacions, serveis...) Com a membres de La innoBAdora disposareu d'un espai de treball amb les infraestructures necessàries al vostre servei.

Més informació, aquí.

Iniciatives compromeses

La innoBAdora està formada per iniciatives compromeses amb els valors de l'Economia Social i Solidària des del punt de vista de les pràctiques i de l'objecte social. Les iniciatives membres es comprometen a realitzar aportacions a la Comunitat, al Centre i a l'entorn tals com xerrades, serveis, activitats...

També es promou la divulgació del coneixement cap a la societat amb l'ús, per exemple, de llicències obertes i amb la implicació en activitats comunitàries i socials, en el mateix centre o a la ciutat.


Consulta el directori d'organitzacions incubades a La innoBAdora.

Voleu conèixer algunes de les organitzacions? Us presentem Food coop, Mammaproof i Vanwoow.

Us interessa!

La innoBAdora està disponible per totes aquelles inciaitives socioeconòmiques que vulguin desenvolupar-se en un entorn col·laboratiu. Si voleu formar-ne part, feu-nos arribar la vostra sol·licitud a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat acompanyada de la següent documentació:

- Fitxa de sol·licitud

- Resum executiu

- Pla d'empresa o projecte amb pla econòmic o previsions pressupostàries

- Currículum de les persones participants