Guia de recerca de finançament

Tancar

Inversió Privada

Inversió Privada
Imprimir

Capital Risc

La nostra ciutat també és seu de moltes firmes de capital risc que donen suport al creixement empresarial. Destaquen en les rondes de finançament seed capital: CaixaCapitalRisc, Grup Inveready, Nauta Capital, Alta Partners, Active Partners, Cabiedes&Partners, Ona Capital, el fons FINAVES entre d'altres.

Les empreses de capital risc formen part d'ASCRI (l'associació que els representa).

ASCRI: Entitat sense ànim de lucre que estimula e impulsa la creació d'entitats que tinguin participacions temporals de capital en empresas no financeres amb els quals no cotitzin en el primer mercat de la Bolsa de Valors.

Objectius
Té com a principals objectius:
- Colaborar amb la Administració per establir i desenvolupar en el marc jurídic, fiscal i financer adequat per els inversors de capital risc, així com per els destinataris de la inversió.
- Facilitar la possibilitat d'inversions conjuntes dels socis de la Associació per operacions de capital risc.

Actualment l'entitat compte amb 105 socis i representa més del 90% de les entitats de capital risc - capital d'inversió existents en Espanya.

Més informació
ASCRI
Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
Príncipe de Vergara, 55, 4D
28006, Madrid
Telf. 91 562 65 71  
http://www.ascri.org/index.php


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008