Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Forfaiting

Què és?

El Forfaiting és una modalitat de finançament d¿exportacions que consisteix en el descompte sense recurs, per part d'una entitat financera, dels drets de cobrament d'una sèrie d¿efectes mercantils que l¿exportador rep per a instrumentar el pagament diferit d'operacions comercials de compra/venda. Els instruments susceptibles de ser finançats són les lletres i els pagarés, ambdós amb l'aval de bancs de primera línia. El termini admès sol ser de 6 mesos i 5 anys.

Utilització del forfaiting

El forfaiting s¿utilitza majoritàriament en operacions d¿exportació, atès que cobreix els riscos inherents a aquesta activitat . Generalment seran béns d¿equip.

Avantatges

Es transfereix a l¿entitat financera el risc d¿impagament ( incloent-hi el risc comercial, polític, de tipus de canvi, de tipus d¿interès...)

Millora la posició financera de l¿empresa, perquè permet transformar l¿exigible en disponible sense afectar al passiu.

Proporcional liquiditat a l¿empresa, ja que en el moment que cedeix el crèdit obté l¿import de l¿efecte descompte descomptat al comptat.

Eliminació de despeses administratives i dels problemes de gestió dels cobraments

Inconvenients

Cal destacar la necessitat que l¿efecte hagi de avalat , la qual cosa dependrà de la qualitat de risc de l¿importador.

El cost del fofaiting és superior en termes comparatius al del facturatge o dels finançaments d¿exportacions


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008