Guia de recerca de finançament

Tancar

Ajuts

Imprimir

Locals Comercials / Reubicació i endreçament d'aparells d'aire acondicionat

Objectiu
Foment d'iniciatives que tenen per objecte la rehabilitació del patrimoni privat i la millora del paissatge urbà i la qualitat de vida.

Requisits

- Són objecte d'aquest programa les actuacions que ordenin o reubiquin aparells o instal·lacions d'aire condicionat existents, per evitar molèsties a tercers i la contaminació visual que interfereix la composició arquitectònica de les façanes, tant pel que fa als aparells com les conduccions o altres elements tècnics de la instal·lació
- En cas que la nova instal·lació s'ubiqui dins de buits arquitectònics, haurà de retirar-se 25cm respecte al pla de façana, d'acord amb el que preveu l'Ordenança d'Usos del Paisatge Urbà.
- Les noves instal·lacions hauran d'adequar-se al que disposin les normatives i ordenances vigents en aquesta matèria.
- Les subvencions seran del 25% del pressupost subvencionable

Tramitació
La inscripció es podrà presentar presencialmente en qualsevol dels mitjans que possi a l'avast l'Ajuntament de Barcelona i sol·licitar:
- la inscripció prèvia a partir del dia següent de la publicació complerta en el Butlletí Oficial de la província.
-la subvenció en el moment que es presenti el comunicat de finalització de les obres o les actuacions.

Més informació
Per a més informació consulteu la següent web


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008