Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec amb aval / ICO Empreses i Emprenedors

Objecte
Finançar en condicions preferents les inversions en actius fixes productius i necessitats complementàries de finançament de les Microempreses i Pimes.

Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests préstecs els autònoms i les empreses eses que realitzin inversions productives dins del territori nacional.

Inversions finançables
Es finança el 100% del projecte d'inversió fins a un màxim de 10 milions d'euros en una o varies operacions.

Inversions que poden optar al finançament:

Actiu fix productiu. Potser nou o de segona mà.
Vehicles (turismes) amb un import inferior als 30.000 euros mes IVA. Es podrà finançar el 100% en el cas de vehicles industrials.
Adquisicions d'empreses
IVA o IGIC.
Despeses de circulant amb el límit del 50% del finançament otorgat per realitzar la inversió

Sota cap concepte es donarà finançament per a realitzar refinançaments o reestructuracions de passiu, i qualsevol altre tipus d'impost.

Termini d'armotització i carencia
- Si es financia 100% liquidessa: 1,2,3 i 4 anys amb possibilitat d'1 any de carencia
- Si es financia 100% inversió: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15 i 20 anys fins a 2 anys de carencia

Comissions
Les entitats de crèdit no poden cobrar comissions, a excepció de la amortització anticipada.

Tramitació
Directament a les oficines del banc o caixa a través del qual demanem el crèdit

Termini
Actualment està fora de termini. La segona meitat de desembre i la primera de gener la línea no esta operativa.

Més informació
Centre de Recursos per Emprenedors de Barcelona Activa i a la pàgina web del ICO.

http://www.icodirecto.es/
Tel. 900 121 121 (ICO)


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008