bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Biblioteca per Emprendre

En aquest espai trobaràs tot un seguit de recursos ordenats a través de nou categories diferents.

A través d'aquesta pàgina podràs arribar a tots els continguts creats per l'equip del portal bcn.cat/emprenedoria amb excepció dels interactius com ara el Pla d'Empresa ONLINE , el Test-Idea o Les Claus per Emprendre.

Els informes en profunditat són petits informes-resum realitzats pel personal tècnic i han estat elaborats a partir de les necessitats que detectem al Centre de recursos per emprendre.

Els articles a fons són notícies, articles o informes que hem trobat, en altres fonts d'informació, i que poden ser del teu interès.

Els enllaços d'interès són un recull d'adreces que considerem interessants a on podràs trobar i/o ampliar la informació que busques.

Si trobes alguna informació, a aquest portal, que pot ser útil per a la comunitat emprenedora anima't a fer-nos arribar un correu a: Si vols contactar amb nosaltres, envia un email a l'adreça:emprenedoria@barcelonactiva.cat, estudiarem la seva idoneïtat i la publicarem de seguida.

La idea de negoci

El pla d'empresa

  Vols augmentar les possibilitats d'èxit del teu projecte?

Màrqueting

  Identifica el teu mercat, clientela i defineix una estratègia comercial.

Formes jurídiques i tràmits

  Formes jurídiques i tràmits de posada en marxa d'una empresa.

Fiscalitat

  Impostos, taxes i obligacions fiscals a l¿obertura del negoci i al seu funcionament diari.

El perfil emprenedor

Finançament

  Descobreix el ventall financer al teu abast.

Local i ubicació

  Decideix la millor ubicació i coneix els tràmits necessaris.

Gestió de l'empresa

  Aspectes funcionals, organitzatius, financers i de màrqueting.