bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Fiscalitat per a noves empreses 3: Impost de Societats

Activitats Emprenedoria

En aquesta activitat coneixeràs tots els aspectes necessaris per implementar una gestió bàsica de l'Impost de Societats aplicat a petites empreses.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Muntar una empresa no és fàcil i s'han de tenir molts coneixements de diverses àrees. I, dins d'aquests coneixements, la fiscalitat és una peça clau. En aquesta activitat no entrarem a liquidar impostos com si fóssim assessors fiscals, però sí que qualsevol persona emprenedora rebrà els coneixements mínims de fiscalitat per a muntar la seva empresa amb èxit.

OBJECTIU GENERAL
Al finalitzar el curs cada participant hauria de conèixer quins tipus impositius haurà de pagar pels beneficis de la seva futura societat de capital (S.A. i S.L.), quines obligacions bàsiques, fiscals i comptables, ha de dur per evitar sancions per part de l'administració, quines retencions tindrà la seva futura empresa, així com quina fórmula és millor per treure diners de l'empresa (nòmines o dividends).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Entendre els trets bàsics de l'Impost de Societats
 Saber calcular (a nivell introductori) la quota anyal i els pagaments fraccionats de l'Impost de Societats.
 Conèixer les principals obligacions mercantils i fiscals, i sensibilitzar al participant de la importància de portar-ho al dia.
 Saber (a nivell bàsic) com retirar diners de manera legal de l'empresa.

TEMARI
1. L'Impost de Societats.
 Introducció al seu funcionament.
 Diferències entre l'IRPF i l'Impost de societats.
 Pagaments fraccionats.
 Obligacions i llibres de caràcter comptable i fiscal que cal portar.
 Calendari fiscal.
 Casos pràctics.

2. Fiscalitat personal.
 Cobrem una nòmina com a administrador? Repercussions fiscals.
 Cobrem una nòmina com a soci treballador? Repercussions fiscals.
 Cobrem dividends? Repercussions fiscals.
 Casos pràctics.

3. Retencions.
 Rendiments de treball: nòmines.
 Rendiments de capital immobiliari: lloguers de locals.
 Rendiments de capital mobiliari: dividends.
 Rendiments d'activitats econòmiques: factures de professionals.
 Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
 Calendari fiscal.
 Casos pràctics.

Activitat impartida per Olga Ferrer i Mireia Casals

Calendari
  • Dimarts 17 de Març de 2020 Horari: 12:00 - 14:00h.
  • Obertura de la inscripció 02/03/2020 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Per assistir en aquesta sessió, es recomana portar imprès el següent material:

  societats.pdf Horari

Persones emprenedores registrades al Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades