bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Màrqueting en xarxes socials per a persones emprenedores

Activitats Emprenedoria

En aquesta sessió, la persona participant coneixerà el potencial de les xarxes socials per al seu negoci, així com la manera de treure'n el màxim profit possible, tot reconeixent les xarxes socials més adequades i la millor manera d'usar-les

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut

La nostra potencial clientela dediquen cada vegada més temps a les xarxes socials. Per aquesta raó, és necessari introduir aquests mitjans en les estratègies de comunicació i màrqueting de les empreses. Aquest entorn ens permet estar presents a la seva vida, compartint contingut rellevant pels seus interessos. I, per tal de tenir èxit, cal conèixer com gestionar la nostra presència i com podem assolir els nostres objectius.

OBJECTIU GENERAL
Conèixer el potencial de les xarxes socials per el nostre negoci així com aprendre a planificar i gestionar la nostra presència


OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conèixer per què cal estar present en les xarxes socials
Definir els objectius que es volen assolir
Identificar les xarxes socials més convenients pel nostre negoci
Aprendre les millors pràctiques i utilitats de les principals xarxes socials
Planificar la nostra presència així com els continguts a compartir
Establir un sistema de mesura i seguiment

TEMARI
1. Introducció
2. Objectius
3. Facebook
4. Twitter
5. LinkedIn
6. Instagram
7. Pinterest
8. Planificació
9. Mesura i seguiment

Activitat impartida per Alberto Garcia, consultor i formador de LinkedIn i Màrqueting de Continguts i formador de Social Media Marketing

Calendari
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Per a un correcte seguiment d'aquesta activitat, es recomana portar el següent document:


marqueting_xarxes_socials_emprenedors_2018.pdf Horari

Persones emprenedores.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.