bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Factors clau per crear una plataforma col·laborativa

Activitats Emprenedoria

Taller per aprendre, mitjançant casos d'èxit i exemples de bones pràctiques d'economia col·laborativa, quins passos has de seguir com a persona emprenedora per crear un projecte empresarial o social amb els elements de plataforma col·laborativa.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Taller per aprendre, mitjançant casos d'èxit i exemples de bones pràctiques d'economia col·laborativa, quins passos has de seguir com a persona emprenedora per crear un projecte empresarial o social amb els elements de plataforma col·laborativa.

En el taller farem el recorregut dels quatre blocs bàsics: idea, plataforma, confiança i comunitat, i analitzarem quins són els elements a tenir en compte en cada bloc.


Objectius generals:
- Comprendre què implica crear una plataforma col·laborativa
- Adquirir els coneixements específics per crear una plataforma col·laborativa

Objectius específics:
- Entendre quins són els elements clau per crear una plataforma col·laborativa.
- Aprendre a validar la idea inicial abans de començar a crear la plataforma.
- Determinar la millor estratègia per començar a crear la mínima plataforma viable.
- Conèixer els elements clau per crear els sistemes de confiança i reputació de la plataforma.
- Entendre la importància de co-crear amb els usuaris i la creació de comunitat.

Temari:
1. IDEA
- Breu introducció a l'Economia Col·laborativa
- Com escollir la idea de plataforma
- Models de negoci més habituals
- Validació de la idea

2. PLATAFORMA
- Creació de la Mínima Plataforma Viable
- Definició de la persona usuària inicial (early adopter)
- Llançament inicial: estratègia d'adquisició de les primeres persones usuàries i conversió en transaccions

3. SISTEMA DE REPUTACIÓ
- La importància de la reputació en aquest tipus de plataformes
- Elements claus per crear confiança

4. CREACIÓ DE COMUNITAT
- Creació i gestió de comunitats d'usuaris
- Adopció de diferents rols per part dels usuaris.

Activitat impartida per Lucia Hernández, partner de Consumo Colaborativo i connectora de OuiShare.

Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de les
#AltresEconomies

Calendari
  • Dijous 20 de Setembre de 2018 Horari: 09:30 - 13:30h.
  • Obertura de la inscripció 05/09/2018 a les 00:00h.
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades