bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

L'economia col·laborativa del procomú

Foment de la Economia Social i Solidària

Mostrar i posar en valor el model de l'economia col·laborativa i procomú, les infraestructures, coneixements, metodologies, eines compartides de forma solidària, adaptables i executables per organitzacions locals, en les seves ciutats i territoris.

Contingut

Taula d'experiències per mostrar a la ciutadania el model de l'Economia Col·laborativa Procomú.

Convidades:
- Katuma - és una plataforma cooperativa que facilita la creació i gestió de grups de consum i productores de proximitat. Es tracta d'una alternativa més justa i sostenible que l'oferta per grans distribuïdores i intermediaris comercials.

- CommonsCloud - Projecte tecnoètic per dotar-nos col·lectivament d'eines de núvol per teletreballar, comunicar-nos i col·laborar en xarxa. 

- Ràdios Escolars en Xarxa: es una eina per visibilitzar i potenciar les emissores escolars, locals i comunitàries facilitant un aprenentatge significatiu, promovent l'ús de la radio com a eina pedagògica que facilita l'articulació d'espais curriculars amb la producció de continguts radiofònics. 


Programa:

16:00 a 16:20 Concepte i enfocament: model d'economia col·laborativa procomú

16:20 a 16:50 Presentació per part de 3 projectes seleccionats (Katuma, CommonsCloud i Radios Escolars en Xarxa)

16:50 a 17:10 Preguntes i respostes i debat

17:10 a 17:20 Explicació del Taller : Joc del procomú. 

17:20 a 18:00 Taller en 3 sales separades : farem una partida de la versió digitalitzada del Joc del procomú. Dins de cada sala es creen grups, cada grup té cura d'un projecte i s'ha d'assegurar que el seu projecte és sostenible des del punt de vista dels 5 pilars del procomú, i que la resta de projectes participants també arriben a ser-ho. En aquest joc es guanya quan tots els projectes procomuns poden subsistir. Una persona facilitadora de femProcomuns a cada sala anima les persones participants a contribuir al joc. A més dels projectes del joc, comptarem amb els projectes presentats a la primera part de la sessió Sala 1-: Katuma, Sala 2: CommonsCloud, Sala 3: Ràdios Escolars en Xarxa.

18:00 a 18:20 Posada en comú per sales

18:20 a 18:00 Tancament de la sessió

Calendari
Més informació

Conducció: Fem Procomuns

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.