bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Inscripció

Com tramitar telemàticament: Societats Limitades

Dades del seminari


24/10/2019 12:00:00

Dades generals

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Tipus document
Número complet NIF o NIE
Email
Data de naixement

Lloc de realització
Oficina d'Atenció a les Empreses: Roc Boronat, 117 Barcelona 08018, Telèfon: 933209600