bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

Treball Autònom o Societat?

Resum del informe

En el desenvolupament d'una idea de negoci, l'elecció de la forma jurídica no és una pregunta amb una única resposta. La decisió sobre la forma jurídica de la nostra futura empresa ha de ser la conclusió d'un estudi i una anàlisi meditada de les diferents característiques del negoci a emprendre. En aquest informe donem una informació preliminar, necessària per poder decidir quina és la forma jurídica que millor s'adapta a les nostres necessitats i situació.

Més informes
Formes jurídiques

Informe introductori al món de l'elecció a la forma jurídica. Recull els diferents tipus de formes jurídiques que hi ha al nostre país, tant la seva definició, característiques i particularitats, com els criteris d'elecció entre elles.

La Regulació del Treball Autònom

La reforma legal que recull el Règim Especial del Treball Autònom (RETA), Llei 20/2007 data 11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom, regula la cobertura de contingències professionals, incloent una sèrie de millores en matèria social i econòmica que busquen un equilibri major entre les condicions laborals dels règims especial i el general.

La tributació de beneficis de l'activitat: IRPF

Una de les necessitats de coneixements per part de la comunitat emprenedora és la que fa referència a la tributació dels beneficis. En aquest informe trobaràs una explicació del funcionament de la tributació en el cas que la forma jurídica del teu projecte sigui empresari/a individual (treball autònom) o Societat Civil Privada.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer