bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

L'IVA, la fiscalitat indirecta

Resum del informe

En aquest informe trobaràs una explicació del funcionament de l'IVA i de les implicacions més habituals per al treball autònom i per la Societat Civil Privada.

S'ha volgut treballar en especial el Règim del Recàrrec d'Equivalència per a aquells empresaris individuals i les SCP que són comerciants minoristes i que no fan liquidacions de l¿impost, i també s¿ha volgut abordar el Règim Especial Simplificat.

Més informes
Impost sobre Societats

En aquest informe trobaràs una explicació del funcionament de la tributació en el cas que esculleixis la forma jurídica societaria -no si és treball autònom-.

L¿Impost sobre Societats genera un conjunt d¿obligacions i drets, materials i formals per a la persona contribuent i per a l¿Administració de l¿Estat recaptadora, així com sancions tributàries en cas d¿incompliment.

Tributo per IRPF en la modalitat d'estimació directa, quines despeses em puc deduir?

Quan una persona emprenedora es planteja iniciar una activitat empresarial o professional com a treball autònom (empresari individual), i tributa sota la modalitat d'estimació directa a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), sovint se li plantegen dubtes sobre quines despeses es podrà deduir?; per exemple, en el cas de tenir el despatx a casa seva quines despeses de la casa es podrà deduir?, en el cas que es volgués comprar un vehicle per a l'activitat si ho podrà imputar a la seva activitat,¿ En aquest informe pretenem donar un mica de llum sobre aquestes qüestions.

La tributació de beneficis de l'activitat: IRPF

Una de les necessitats de coneixements per part de la comunitat emprenedora és la que fa referència a la tributació dels beneficis. En aquest informe trobaràs una explicació del funcionament de la tributació en el cas que la forma jurídica del teu projecte sigui empresari/a individual (treball autònom) o Societat Civil Privada.

Vols muntar una societat laboral?

Les societats laborals són un tipus de societat mercantil amb unes característiques pròpies i peculiars. L'objectiu d'aquest informe és clarificar els aspectes propis, i diferencials, de les societats laborals respecte la resta de les formes jurídiques, prioritzant el funcionament social, el règim econòmic, fiscal i laboral i els ajuts existents en l'àmbit de l'economia social.

Voleu muntar una cooperativa?

Les cooperatives són un tipus de societat amb unes característiques pròpies i peculiars. L'objectiu d'aquest informe és clarificar els aspectes propis, i diferencials, de les cooperatives respecte la resta de les formes jurídiques, prioritzant el funcionament social, el règim econòmic, fiscal i laboral i els ajuts existents en l'àmbit de l'economia social.

Treball Autònom o Societat?

En el desenvolupament d'una idea de negoci, l'elecció de la forma jurídica no és una pregunta amb una única resposta. La decisió sobre la forma jurídica de la nostra futura empresa ha de ser la conclusió d'un estudi i una anàlisi meditada de les diferents característiques del negoci a emprendre. En aquest informe donem una informació preliminar, necessària per poder decidir quina és la forma jurídica que millor s'adapta a les nostres necessitats i situació.

La Regulació del Treball Autònom

La reforma legal que recull el Règim Especial del Treball Autònom (RETA), Llei 20/2007 data 11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom, regula la cobertura de contingències professionals, incloent una sèrie de millores en matèria social i econòmica que busquen un equilibri major entre les condicions laborals dels règims especial i el general.

Com tramitar telemàticament una societat a Barcelona Activa

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, està acreditat com a PUNT PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) des de l'any 2008. Actualment, el PAE s'ha integrat dins l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de l'Ajuntament de Barcelona (bcn.cat/empresa).

La funció dels PAE és la tramitació telemàtica de la constitució de societats limitades, societats limitades nova Empresa i treballadors autònoms o Empresaris Individuals. En el cas de la SLNE, es tracta d'una forma jurídica amb limitacions i desconeguda pels operadors del tràfic mercantil i, com a conseqüència, ha quedat en desús.

La tramitació telemàtica es realitza a través d¿una plataforma gestionada pel CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), depenent de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

Aquesta plataforma connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o alta d'un treballador autònom per estalviar a les persones desplaçaments i costos.

S'ha de recordar que la posada en marxa de la forma jurídica que tindrà el nostre projecte empresarial és la darrera fase a considerar. Abans és important i recomanable determinar la viabilitat econòmica del nostre model de negoci (veure sessió informativa Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil a bcn.cat/emprenedoria).

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer