Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Prestec amb aval/ICF Comerç

Objectiu
Facilitar l'obtenció de finançament per a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats

Condicions
Import: per a autònoms mínim de 15.000€ i per a pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000 per sol·licitant
Termini: 5 anys, amb 1 any de carència inclòs
Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3.70%
Comissió: per amortització anticipada fins a 1%
Garanties: a determinar per l'entitat col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell) en funció del projecte

Nota: Aquesta línia es pot tramitar a través de Barcelona Activa

Termini i tramitació
1.Demana el teu préstec ¿ICF Comerç¿.
2.Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.
La data límit per formalitzar operacions amb les entitats financeres és el 20/12/2018 (o fins exhaurir els fons).


Més informació

Consulta el CNAE de les empreses que poden sol·licitar el préstec "ICF Comerç" a les bases reguladores (Base 2) d'aquesta línia de finançamen


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008