bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

COMERCAT

Activitats Emprenedoria

Barcelona Activa ofereix CoMercat, un espai obert a tothom on podràs difondre el teu projecte, trobar-te amb altres persones emprenedores, formar equip i compartir informacions i recursos.

Contingut


A partir de quatre definicions de perfils, plantegem una dinàmica àgil per tal que interaccionis el major nombre de vegades en el menor temps possible:
Perfils:
1.-Persones emprenedores
2.-Professionals
3.-Comercials
4.-Project Managers

Calendari
Lliurament de documentació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Persones emprenedores i professionals que busquen col·laboració per enfortir els seus projectes.


Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.