bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l'àmbit de l'ESS - Aula Virtual

Altres Economies

En aquesta activitat aprendrem com redactar totes aquelles idees que tenim al cap per convertir-les en un projecte. Treballarem de manera pràctica des del disseny, la planificació, la formulació, l'execució i l'avaluació com a procés transversal.

Contingut

Aquesta activitat es divideix en 3 sesssions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.

Objectius generals:

-Aprofundir en el disseny i la gestió de projectes en el marc de l'ESS

Objectius específics:

-Conèixer les característiques del procés de disseny i gestió de projectes
-Examinar la naturalesa processal del projecte a través de les seves diferents fases
-Conèixer i aplicar tècniques i metodologies
-Entendre la importància de la planificació d'objectius per assolir l'èxit del projecte
-Conceptualitzar el disseny del projecte
-Conèixer tècniques i estratègies per la planificació de projectes i saber aplicar-les
-Conèixer, identificar i crear eines d'avaluació de projectes
-Fomentar la presa de decisions, el treball en equip i la cooperació.

Temari:

Sessió 1. El cicle de projecte i el disseny de projectes

-Que entenem per projecte? Com es defineix un projecte?
-Que és i que no és un projecte.
-Fases en el disseny de projectes: el cicle del projecte.
-Avaluació de necessitats i potencialitats (Diagnòstic)
-Identificació i definició dels grups d'interès.

Sessió 2. Planificació
-Definició i formulació d'objectius
-De la idea a l'acció: definició del pla d'acció.
-Planificació d'activitats i/o accions.

Sessió 3. Formulació, execució i avaluació
-Pla de recursos i fonts de finançament
-Anàlisi de la viabilitat.
-L'avaluació i el seguiment
-La transversalitat de gènere en el cicle de projectes.
-Presentació dels models de finançament de projectes actuals.

Calendari
  • Aula virtual: Dilluns 28 de Juny de 2021 Horari: 16:00 - 17:30h. Idioma: Català
  • Aula virtual: Dimarts 29 de Juny de 2021 Horari: 16:00 - 17:30h. Idioma: Català
  • Aula virtual: Dimecres 30 de Juny de 2021 Horari: 16:00 - 17:30h. Idioma: Català
  • Vull inscriure'm a aquesta activitat (Places disponibles: 18.)
Més informació

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.

Orientat a persones que estan desenvolupant o treballen dins del que anomenen economies transformadores i que volen incorporar els valors de l'ESS dins de les seves estratègies de màrqueting i a professionals de la comunicació i el màrqueting en general.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.