EMP Banner Header

EMP Title A qui es dirigeix aquest programa

A qui es dirigeix aquest programa?

EMP Text Cards

Emp Title Propera activitat construim

Propera Activitat

ActivitiesByCriteria

No s'han trobat activitats

Construim en femení EMP Number cards

Construïm en femení

en xifres

6
edicions
117
projectes
170
participants

EMP Img Inscripció al programa

Descripció

En què consisteix el programa?

Al juny 2022 acabava la 6a edició del programa, que ha comptat amb 17 iniciatives impulsades per dones, representant prop de 30 participants.     

Compta amb tallers i formacions pràctiques i vivencials en àrees bàsiques per a la constitució d'iniciatives d'Economia Social i Solidària, en prototipatge i testatge dels models de negoci i en el desenvolupament de competències emprenedores, activitats de sinergies i treball en xarxa, i acompanyament individual.    

El programa se centra en l'aplicació pràctica dels conceptes i s'encoratja constantment l'intercanvi d'experiències i el treball grupal entre les participants.    

A l'inici del programa es realitza una diagnosi inicial per adaptar l'itinerari segons les necessitats i realitat de cada projecte, variant així el nombre d'hores de dedicació. A més, el programa integra transversalment la perspectiva de gènere.     

En aquest enllaç podràs conèixer projectes participants en anteriors edicions.

ProgramDetail

Informació general
 
Si estàs interessat en realitzar el programa Construïm en Femení - VII edició, envia el formulari de sol·licitud fent click en el següent enllaç.

EMP Logo List Empreses que han participat

Empreses que han participat en aquest programa

VIDEO_LIST Videos darreres edicions

Videos de les darreres edicions

Club Amica
Ökollective
Tiquismisquis