ReportDetail

Comunicacions, autoritzacions i llicències ambientals

FORMES JURÍDIQUES I FISCALITAT

Última actualització: 19/04/2021

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

Per iniciar qualsevol activitat empresarial en una ubicació determinada (un local, una oficina o una instal·lació) és imprescindible comunicar-ho a l’Administració o demanar la llicència o autorització ambiental.  

La necessitat d’una o altra dependrà de l’activitat i dels elements objectius que la conformen (superfície del local, taller o magatzem, capacitat de públic potencial, capacitat de producció, potència de la maquinària…). Juntament amb la normativa autonòmica, l’Ajuntament de Barcelona les regula a l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (OMAIA). 

En aquest informe t’expliquem amb detall cada tipus de llicència d’activitat i com pots sol·licitar-les. Així mateix, fem referència a altres normatives vinculades que has de tenir en compte, com el pla d’usos de cada districte o les ordenances sectorials. 

Sumari: 

  1. Què vol dir comunicar o demanar la llicència o autorització ambiental? 
  2. On ho demano?     
  3. Tipus de llicència d’activitat 
  4. Altres normatives que cal tenir en compte 
  5. Informació d’obertura d’establiments a Barcelona. Realització d’alguns tràmits a través de l’Ajuntament