EMP Banner Header

EMP Title A qui es dirigeix aquest programa

En que consisteix el programa d'Emprenedoria Social

EMP Text Cards

Premis i inscripció

Premio de 10.000€ a la millor iniciativa emprenedora

Si vols participar a properes edicions o vols rebre més informació no dubtis en contactar-nos.

EMP Img Inscripció al programa

Emprenedoria social

Descripció del Programa

1. Sessions de formació: et donem les eines i habilitats emprenedores necessàries per consolidar les bones condicions econòmiques i tècniques dels projectes i per maximitzar-ne l'impacte social positiu.

2. Tutories personalitzades i seguiment: sessions individuals amb cada projecte per a revisar-lo, resoldre els dubtes de l'equip promotor i proporcionar millores relacionades amb la matèria impartida en cada etapa del procés i sessions grupals amb tots els projectes per generar sinergies i millorar col·lectivament la gestió emocional del procés d'emprendre.

3. Sessions relacionals: coneixement d'experiències emprenedores d'èxit i visites a empreses socials del territori.

4. Dinars en xarxa amb persones referents.

5. Accés a finançament.

6. Suport a la difusió i visibilització del projecte emprenedor.

Premis
Premi a la millor iniciativa emprenedora 10.000€ projecte guanyador.

ProgramDetail

Informació general
 
Si estàs interessat en realitzar el programa Programa Emprenedoria Social, envia el formulari de sol·licitud fent click en el següent enllaç.

ProgramDocuments

Documentació del programa

Última actualització: 1 de gener 2020

Emp logo list empreses empre social

Empreses que han participat en aquest programa

EMP Logo list FEDER

Finançat amb