EMP Banner Header

EMP Title A qui es dirigeix aquest programa

En que consisteix el programa d'Emprenedoria Social

EMP Text Cards

Premis i inscripció

Premio de 10.000€ a la millor iniciativa emprenedora

Si vols participar a properes edicions o vols rebre més informació no dubtis en contactar-nos.

EMP Img Inscripció al programa

Emprenedoria social

Descripció del Programa

1. Sessions de formació: et donem les eines i habilitats emprenedores necessàries per consolidar les bones condicions econòmiques i tècniques dels projectes i per maximitzar-ne l'impacte social positiu.

2. Tutories personalitzades i seguiment: sessions individuals amb cada projecte per a revisar-lo, resoldre els dubtes de l'equip promotor i proporcionar millores relacionades amb la matèria impartida en cada etapa del procés i sessions grupals amb tots els projectes per generar sinergies i millorar col·lectivament la gestió emocional del procés d'emprendre.

3. Sessions relacionals: coneixement d'experiències emprenedores d'èxit i visites a empreses socials del territori.

4. Dinars en xarxa amb persones referents.

5. Accés a finançament.

6. Suport a la difusió i visibilització del projecte emprenedor.

Premis
Premi a la millor iniciativa emprenedora 10.000€ projecte guanyador.

ProgramDetail

 
Difondre la figura de l'emprenedoria social com alternativa per a persones emprenedores i compromeses socialment. Promoure la detecció i foment d'iniciatives emprenedores transformadores en el camp de l'economia i l'acció social. Generar a la nostra ciutat referents d'èxit internacional d'iniciatives emprenedores socials. Esdevenir un punt de trobada dels agents i institucions vinculades a l'emprenedoria social

ProgramDocuments

Documentació del programa

Última actualització: 1 de gener 2020

Emp logo list empreses empre social

Empreses que han participat en aquest programa