Banner Header-Mediatic2022

EMP Logo List EMPRESES INCUBADES

Incuba't on es van incubar aquestes empreses

EMP Title Quines empreses

Quines startups poden instal·lar-s’hi?

Empreses de nova creació o d’un màxim de cinc anys de vida que: 


•    Estiguin promogudes en més del 50% del capital social per persones físiques que, al seu torn, majoritàriament treballin a l'empresa. S'exclou d'aquesta consideració la participació d'entitats de venture capital o business angels. 
•    Tinguin un pla d'empresa viable validat per l'equip de Barcelona Activa. 
•    Desenvolupin una activitat lícita i ètica, adequada a les característiques infraestructurals i logístiques de la incubadora i que no representin cap perill mediambiental ni de caràcter social. 
•    Que la seva activitat sigui intensiva en desenvolupament tecnològic.

Una vegada aprovades per a la seva instal·lació, les empreses hauran de tenir domicili fiscal a Barcelona.
 

CompaniesByIncubator

Incuba't on estan actualment incubades aquestes empreses