EMP Banner Header Economia Blava

 

B-Blue Barcelona Activa

És el programa de suport a les startups innovadores en el marc de l’economia blava, l'economia marítima sostenible. El programa té com a finalitat ajudar a les startups a validar el seu model de negoci i dotar-les dels recursos necessaris mitjançant formació, networking, tutories, mentories a mida i tots els serveis de Barcelona Activa (recerca de finançament, captació talent,...) 

EMP text cards Economia Blava

EMP Number Cards Economia Blava

L'Economia Blava

En xifres

1.200
actors (aprox.)
3.826
Milions d'euros de facturació
15.806
llocs de treball

Emp Number cards Programa eco blava

El programa

en xifres

1
edició
11
participants
9,5
valoració del programa

EMP Img Economia Blava

Economia Blava

Descripció del Programa

1. Bootcamp d’una setmana de formació i presentació davant d’un comitè d’experts. Aquest Bootcamp estarà conduit pels equips d’AticcoLAB i Barcelona Activa

2. 14 dies de formació de 5 hores de durada. Aquestes sessions seran presencials i en streaming i seran liderades per l'equip d’AticcoLab

3. Tutories individuals per a cada projecte.

4. Accions de networking, com per exemple dinars  amb persones rellevants de l’ecosistema, inversors..., visites a empresa i alguna sorpresa més.

5. Demoday davant de personalitats rellevants de l’ecosistema emprenedor i de l’economia blava de la nostra ciutat i lliurament de Premis.

6. En aquesta edició tindrem:
10.000 euros a la startup més innovadora en l'Economia Blava, patrocinat per Port de Barcelona.
10.000 euros a la startup més sostenible en l'Economia Blava, patrocinat per Costa Cruceros
 

ProgramDetail

 

Donar a suport a la posada en marxa de projectes emprenedors en l'economia Blava o ajudar a portar aquells que estan en fases iniciàtiques a desenvolupar models econòmics sostenibles. Les persones emprenedores podran desenvolupar el seu projecte amb el suport d'accions grupals, tutories, networking, mentoring, un espai gratuït de treball i premis.

EMP Logo List Economia Blava

Partners

Sin título EMP Logo List

Entitats Col·laboradores