ActivityDetail

Com fer conviure les teves finances personals amb les del teu negoci - Aula Virtual

Comprendre la relació entre les finances personals i les finances del negoci, i la importància de planificar-les de forma coordinada. En particular, es definiran objectius de facturació i benefici per satisfer les necessitats de l'economia personal de la persona emprenedora; estratègies per reduir despeses; gestió de l'endeutament i prevenció del sobreendeutament, així com objectius d'estalvi i de futur.

Aula virtual

dimecres 22 de febrer · 10:00h - 12:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-