InformativeSessionForm

Formulari per la sessió informativa

Per poder fer la sessió informativa primer cal que estiguis registrada com a persona usuària a Barcelona Activa.


Si ja ets una persona usuària de Barcelona Activa, has de fer la inscripció des del botó ACCEDEIX.