ReportDetail

Com fer el pla economicofinancer

FORMES JURÍDIQUES I FISCALITAT

Última actualització: 19/04/2021

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

El pla economicofinancer és fonamental per contrastar la viabilitat d'un projecte empresarial. Mitjançant l’eina Pla d’empresa online (POL), pots fer l’anàlisi econòmica i financera del teu projecte.  

En aquest informe s’explica pas a pas com descarregar la plantilla del pla economicofinancer del Pla d’empresa online i com introduir-hi les dades perquè puguis observar els resultats de la simulació econòmica-financera: Pla d’inversions i finançament, Resultats anuals, Pla de Tresoreria, etc.  

Sumari: 

  1. Accés al programa i descàrrega del full de càlcul 
  2. Comencem! Omplim la pàgina Home 
  3. Fiscalitat: escollir sistema de tributació 
  4. Navegació i usabilitat del pla financer 
  5. Comptabilització de les inversions 
  6. Concretar el finançament propi i aliè 
  7. Despeses no imputables al producte o servei 
  8. Càlcul de la previsió d’ingressos i despeses de la xarxa comercial 
  9. Com es puja l’arxiu quan s’acaba de treballar-hi