ReportDetail

Les ràtios financeres

GESTIÓ EMPRESARIAL

Última actualització: 20/11/2023

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

Per fer una anàlisi financera completa de l’empresa no només cal fer un estudi de la comptabilitat i dels estats financers -balanç de situació, compte de resultats, fluxos de tresoreria, EOAF,…- sinó que també podem fer una anàlisi dels estats financers a través de les ràtios. 

SUMARI

  1. Introducció
  2. Els estats financers
  3. La liquiditat
  4. La solvència
  5. La rendibilitat
  6. Conclusions