ReportDetail

La societat professional

FORMES JURÍDIQUES I FISCALITAT

Última actualització: 20/11/2023

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

La societat professional, com a persona jurídica, és una societat que, constituïda per qualsevol forma societària prevista per les lleis, presenta com a característica essencial que el seu objecte social consisteix, exclusivament, en l’exercici en comú d’una activitat professional, o de diverses, sempre que no siguin legalment incompatibles.

Les societats que tinguin per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional s’han de constituir com a societats professionals en els termes de la Llei de societats professionals.

Sumari: 

  1. Concepte
  2. Aspectes a considerar