ReportDetail

La fixació de preus

MÀRQUETING I VENTES

Última actualització: 03/11/2023

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

En la gran majoria de serveis i productes de consum el preu és lliure, amb l’excepció d’alguns productes de primera necessitat o de matèries primeres estratègiques, béns produïts o comercialitzats en règim de monopoli o concessió administrativa i serveis bàsics, com ara l’aigua, la llum, el gas, el telèfon... 

La llei, però, obliga els establiments a donar la màxima informació sobre els preus dels productes i serveis, de manera que aquests puguin ser exigibles per la clientela, ja que el preu anunciat vincula l’establiment.

Actualment, la fixació de preus és un dels factors més importants a l’hora d’establir una estratègia de màrqueting mix (combinació d’eines de màrqueting: preu, producte, distribució i promoció). Una política de preus sintetitza tota una estratègia que hi ha al darrera tal com veurem en aquest informe.

Sumari: 

  1. Introducció
  2. Variables Internes: Costos, Preus de penetració, Objectius i el Màrqueting mix
  3. Variables Externes: 
    Demanda, Competència, Barreres legals i la Imatge
  4. Variables Producte: Cicle de vida del producte
  5. Preus i Internet
  6. Preus i Promoció: Les rebaixes
  7. Normativa
  8. Resum