ReportDetail

Estratègia del punt de venda

MÀRQUETING I VENTES

Última actualització: 30/10/2023

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

En el moment en què ens plantegem obrir el nostre negoci, i tenim la necessitat de tenir un punt de venda físic, és necessària una reflexió estratègica que ens ajudarà a definir la nostra idea de negoci, i el nostre pla de màrqueting.
Aquesta és una reflexió prèvia a l’elaboració del Pla d’empresa, i que en cap cas substitueix la necessitat d’elaborar aquest pla, ja que el Pla Estratègic del Punt de Venda seria un document que formaria part de l’apartat de màrqueting, però està mancat de planificació d’aspectes funcionals, de gestió, d’organització, i criteris econòmics i financers. 
L’elaboració del Pla Estratègic de Punt de Venda (PER) ens servirà, entre d’altres coses, per utilitzar-lo en presentacions del nostre projecte als bancs o possibles inversors, i per transmetre de forma coherent als nostres col·laboradors quina és la filosofia de l’empresa.

Sumari: 

  1. Introducció
  2. El punt de venda com element de comunicació
  3. Què és el Pla Estratègic del Punt de Venda?
  4. Elements clau: segmentació i posicionament
  5. Quin és i com desenvoluparé el meu concepte?
  6. Com crear un univers d’experiències a la botiga? Com dotaré de personalitat la meva marca?
  7. Briefing del punt de venda
  8. Merchandising Visual
  9. Conclusions