ReportDetail

Dissenya el teu pla de màrqueting comunicacional

MÀRQUETING I VENTES

Última actualització: 20/10/2023

Versió per a descarregar

Per a obrir el fitxer necessites la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader instal·lada al teu dispositiu o un complement per al teu navegador.

Resum de l'informe

Les possibilitats d’èxit empresarial per a un petit negoci depenen en gran mesura de la localització d’una veta de mercat, és a dir del descobriment d’una necessitat específica encara no satisfeta. Per aquest motiu és important “segmentar” o “partir” el mercat, de manera que ens quedem amb el grup de consumidors que correspon a aquesta veta i que d’ara endavant anomenarem “mercat meta”.
Això només serà possible en la mesura que haguem dut a terme una bona investigació de mercat que ens permeti d’identificar les característiques del grup, les seves motivacions de compra, els seus codis de comunicació i els mitjans de comunicació que utilitza . A partir d’aquí hem d’establir quin serà el posicionament del nostre producte o servei; és a dir, la forma com volem que el nostre mercat meta ens recordi.

Sumari: 

  1. Introducció
  2. Objectius
  3. Segmentació i selecció del mercat meta
  4. Com dissenyar l’estratègia de posicionament?
  5. Utilitat del màrqueting mix
  6. Estratègia per preu, producte, punt de distribució i promoció
  7. Glossari