EMP Banner Header

EMP Title A qui es dirigeix aquest programa

En que consisteix el programa d'Emprenedoria Social

EMP Text Cards

Premis i inscripció

Premi de 10.000€ a la millor iniciativa emprenedora.

Si voleu participar en la propera edició cal que ompliu la fitxa d'inscripció que trobareu a l'apartat Documentació del programa i ens l'envieu al següent enllaç

EMP Img Inscripció al programa

Emprenedoria social

Descripció del Programa

1. Sessions de formació: et donem les eines i habilitats emprenedores necessàries per consolidar les bones condicions econòmiques i tècniques dels projectes i per maximitzar-ne l'impacte social positiu.

2. Tutories personalitzades i seguiment: sessions individuals amb cada projecte per a revisar-lo, resoldre els dubtes de l'equip promotor i proporcionar millores relacionades amb la matèria impartida en cada etapa del procés i sessions grupals amb tots els projectes per generar sinergies i millorar col·lectivament la gestió emocional del procés d'emprendre.

3. Sessions relacionals: coneixement d'experiències emprenedores d'èxit i visites a empreses socials del territori.

4. Dinars en xarxa amb persones referents.

5. Accés a finançament.

6. Suport a la difusió i visibilització del projecte emprenedor.

Premis
Premi a la millor iniciativa emprenedora 10.000€ projecte guanyador.

ProgramDetail

El programa no està actiu.

ProgramDocuments

Documentació del programa

Última actualització: 1 de gener 2020

Emp logo list empreses empre social

Empreses que han participat en aquest programa

EMP Logo list FEDER

Finançat amb