Banner Header-Glories2022

EMP Logo List EMPRESES INCUBADES

Incuba't on es van incubar aquestes empreses

CompaniesByIncubator

Incuba't on estan actualment incubades aquestes empreses

EMP Title Quines empreses

Quines empreses poden instal·lar-s’hi?

Empreses de nova creació o d’un màxim de cinc anys de vida que: 

  • Estiguin promogudes en més del 50% del capital social per persones físiques que, al seu torn, majoritàriament treballin a l'empresa. S'exclou d'aquesta consideració la participació d'entitats de venture capital o business angels. 
  • Tinguin un pla d'empresa viable validat per l'equip de Barcelona Activa. 
  • Desenvolupin una activitat lícita i ètica, adequada a les característiques infraestructurals i logístiques de la incubadora i que no representin cap perill mediambiental ni de caràcter social. 
  • Aportin un valor diferencial i/o representin una millora per a l'entorn local.

Una vegada aprovades per a la seva instal·lació, les empreses hauran de tenir domicili fiscal a la Incubadora de Glòries.

TITLE Serveis incubació

Serveis d'incubació

Barcelona Activa t'ofereix serveis per a que puguis generar més valor i un major impacte.
Demana més informació a emprenedoria@barcelonactiva.cat o al formulari de contacte.

ADVISORY ACTIVITY Serveis