ActivityDetail

Conceptes clau per elaborar el pla econòmic-financer de projectes d'ESS

Impulses un projecte emprenedor d'ESS i no saps per on començar a endreçar la part econòmica? Aquesta formació pretén fer una primera aproximació als conceptes clau de l'àmbit econòmic-financer. En aquesta activitats treballarem els coneixements necessaris per a una introducció a les eines econòmiques del projecte. Assolir adequadament aquests conceptes esdevé essencial per a poder prendre decisions econòmiques del nostre projecte emprenedor.

Sessió presencial

dimarts 17 de setembre · 10:00h - 13:00h

Ca n'Andalet/InnoBA, Passatge Andalet, 11, (Horta-Guinardó) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari


Objectius generals de l'activitat:


-Conèixer els conceptes financers essencials per a la comprensió del funcionament de les eines de gestió financera del projecte emprenedor

-Donar eines a les emprenedores d'iniciatives i entitats de l'economia social o solidària perquè tinguin més coneixements i informació per iniciar el seu projecte


Objectius específics de l'activitat:
-Comprendre els conceptes de viabilitat i de liquiditat i entendre les diferències esdevé clau per a la posterior presa de decisions

- Aprendre a distingir entre inversions i diferents tipus de despesa

-Comprendre com i per què les inversions s'amortitzen

-Entendre què és, com es calcula i quina importància té el punt d'equilibri

-Presentar les eines clau del pla financer


Temari complet:
-Viabilitat econòmica i liquiditat: Què és i què ho diferencia

 -Inversions i despeses: Què són, principals diferències

-Despeses directe i indirectes: Diferències conceptuals

-Inversió, amortització, vida útil

-Punt d'equilibri: Què és, com es calcula i per què serveix

-Ingressos i despeses o cobraments i pagaments: Conceptes, diferències i exemples

-Presentació de les eines del pla financer

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió.
Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
Per a més informació o si tens alguna necessitat especial i requereixes de suport per seguir l'activitat escriu-nos a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.
No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard. 


Sessió presencial

dimarts 17 de setembre · 10:00h - 13:00h

Ca n'Andalet/InnoBA, Passatge Andalet, 11, (Horta-Guinardó) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-