ActivityDetail

Aula Virtual - Eines del pla econòmic-financer (III): el balanç de situació

Impulses un projecte emprenedor d'ESS i vols saber com fer seguiment adequat d'inversions i deutes? Aquesta formació pretén donar recomanacions i eines per analitzar la situació econòmic-financera del projecte emprenedor a partir del balanç de situació, com a eina clau per a la gestió econòmic-financera. En aquesta formació s'entendrà els elements que composen el balanç de situació, com aquest es construeix pas a pas i com analitzar-lo.

Aula virtual

divendres 12 de juliol · 10:00h - 12:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Objectius generals de l'activitat:

-Entendre en profunditat el balanç de situació per a poder elaborar-lo, interpretar-lo i aplicar-lo en el dia a dia de la presa de decisions del projecte emprenedor
-Donar eines a les persones participants perquè tinguin més coneixements i informació per a la gestió del seu projecte emprenedor en el marc de l'ESS


Objectius específics de l'activitat:
-Entendre què és el balanç de situació i quin paper juga en l'anàlisi de la situació econòmic-financera

-Entendre què composa el balanç de situació

-Aprendre a construir el balanç de situació pas a pas

-Aprendre a desagregar-lo per parts, per anys i calcular ratis financers

-Aprendre a interpretar els resultats

-Entendre quines utilitats internes i externes té


Temari complert:
-Què és un balanç de situació, com funciona i per a què serveix

-Com es construeix un balanç de situació pas a pas

-Les principals ratis financers

-Interpretació de ràtios

-Usos interns i externs del balanç de situació

-Aprendre a utilitzar eina de balanç de situació que disposi BA

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió.
Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
Per a més informació o si tens alguna necessitat especial i requereixes de suport per seguir l'activitat escriu-nos a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 15 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Aula virtual

divendres 12 de juliol · 10:00h - 12:00h

Idioma d'impartició: Català

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Valoració del curs

Mitjana
9.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana
9.0