ActivityDetail

L'estudi de mercat. Com fer preguntes correctes per obtenir respostes útils

Objectius generals de l'activitat: - Conèixer la utilitat del màrqueting estratègic i la necessitat de conèixer profundament el mercat. - Dotar d'eines a les emprenedores i empreses per introduir el màrqueting estratègic als seus projectes. - Contribuir a la gestió i enfortiment de les empreses per garantir la seva viabilitat i resiliència front a un mercat en constant canvi. - Millorar la capacitat comercial de les persones emprenedores, empreses i entitats.

Aula virtual

dimarts 4 de juny · 15:00h - 18:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

En aquest taller, basat en la metodologia pedagògica de la resolució de problemes, aprendrem a identificar les eines més útils per fer el nostre propi estudi de mercat: tècniques d'observació i etnogràfiques, tècniques d'investigació de mercats, eines demogràfiques, per sectors, d'hàbits de compra, estudis de zona. Aprendrem on trobar-les i com aplicar-les per tal de fer un estudi de mercat propi sense necessitat de tercers.

Altres objectius de la sessió:

- Conèixer la utilitat de l'estudi de mercat aplicat als projectes o iniciatives pròpies.
- Capacitar per fer un estudi de mercat adaptat al projecte o realitat de l'empresa.
- Identificar les eines mercadotècniques més útils i aplicables al projecte o empresa.
- Aprendre a trobar fonts d'informació que ens ajudin a fer un estudi de mercat pertinent.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Si no formes part de la comunitat d'emprenedoria de Barcelona Activa no podràs realitzar aquesta sessió. Per a formar-ne part cal que t'enregistris a una sessió informativa, ho pots fer fent clic aquí.
Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.

No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-