ActivityDetail

Novetat - Com crear i executar un pla de continguts amb l'ajuda de la IA ( i no cal que tinguis coneixement tècnics)

Els assistents aprendran a crear o millorar el pla de continguts del seu projecte. Aprendran a utilitzar chatGPT i les eines de IA per redactar i crear continguts de forma senzilla i eficaç, i adaptats a les necessitats i expectatives de la seva clientela. També veurem amb exemples pràctics les limitacions de ChatGPT i com cal preguntar per obtenir el que necessitem de l'eina. I tot això, sense necessitat de coneixements tècnics. Descobreix com la Intel·ligència Artificial pot ajudar-te a crear i executar un pla de continguts de qualitat. En aquesta càpsula pràctica, aprendràs a utilitzar la tecnologia per a millorar la teva presencia online i connectar amb el teu públic.

Sessió presencial

dilluns 17 de juny · 10:00h - 14:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Castellà

Objectius específics | Temari

Descobreix com la Intel·ligència Artificial pot ajudar-te a crear i executar un pla de continguts de qualitat. En aquesta càpsula pràctica, aprendràs a utilitzar la tecnologia per a millorar la teva presencia online i connectar amb el teu públic. 

Temari:

1. Introducció a l'ús de la IA per a la creació de continguts

    1.1 Que és la IA i com s'utilitza per a la creació de continguts.    
    1.2 Exemples d'eines de generació de continguts basades en IA
    1.3 Beneficis de la utilització de la IA en la creació de continguts.

2. Preparació del pla de continguts

     2.1 Identificació del públic objectiu
     2.2 Definició dels objectius del pla de continguts
     2.3 Identificació dels temes a tractar.
     2.4 Definició del calendari editorial

3. Creació de contingut amb l'ajuda de la IA.

     3.1 Selecció de l'eina de generació de continguts adequada
     3.2 Configuració de l'eina per ala generació de continguts
     3.3 Creació del contingut utilitzant IA

4. Optimització del contingut
     4.1 Revisió del contingut  generat per la IA
     4.2 Edició i correcció del contingut
     4.3 Optimització del contingut per SEO

5. Execució del pla de continguts: 
      5.1 Publicació del contingut
      5.2 Promoció del contingut en xarxes socials. 
      5.3  Seguiment del rendiment del contingut

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Sessió presencial

dilluns 1 de juliol · 10:00h -  14:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.

No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució.

Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 04:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
8.42

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.68