ActivityDetail

HÀBITS SALUDABLES PER A EMPRENDRE

Iniciar un projecte empresarial acostuma a representar un sobreesforç en termes de dedicació horària, manca de descans, stress, etc.. i això pot portar conseqüències negatives per a la salut. El primer és la salut i sense això no hi ha projecte d'emprenedoria que valgui. Per això analitzarem els quatre pilars bàsics de la salut: alimentació, exercici, descans i respiració i aprendrem hàbits senzills i de fàcil aplicació per millorar en cadascun d'ells.

Sessió presencial

dijous 27 de juny · 09:30h - 11:30h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Castellà

Objectius específics | Temari

Objectius generals de l'activitat:

L'objectiu d'aquest nou seminari és conscienciar les persones emprenedores de la importància de tenir una bona salut per tal de poder tirar endavant el seu projecte empresarial.

Sempre parlem de que el més important d'un projecte és l'equip i el més important per a l'equip hauria de ser la seva salut.

Objectius específics de l'activitat:

Realitzar una explicació bàsica de la importància de cadascun dels quatre pilars bàsics de la salut: alimentació, exercici, descans i respiració. En relació a aquests s'explicaran hàbits que convé adoptar i consells pràctics per millorar molts senzills de fàcil aplicació per a tothom.

Temari

1)Introducció

Contextualització de la importància de la salut dins del procés d'emprenedoria.

2)Alimentació

S'explicaran les principals dietes: mediterrània, paleo i cetogènica. Discussió sobre la piràmide alimentària clàssica.
Aliments a evitar a tota costa i es posarà un exemple de patró d'àpats i composició en un dia.
Dejú intermitent, concepte tipus i com implementar-lo.

3)Exercici

Importància de l'exercici i els beneficis que aporta. Tipus d'exercicis: aeròbic i anaeròbic, diferències entre cadascun.
Proposta de pauta d'exercici moderada per a persones sedentàries, aeròbic i anaeròbica.
Estiraments, concepte i taula bàsica d'estiraments, especial èmfasi en tota la part trapezis i coll (les parts que més pateixen pel treball diari en ordinador.

4)Descans

Destacar la importància del descans, funcions del son, beneficis i conseqüències de la seva falta. Patrons estàndard de son, son profund i explicació de conceptes bàsics.
Pautes per millorar de manera immediata la qualitat del son i exemples pràctics.

5)Respiració

Respirar és l'activitat que fem més vegades al dia. Importància de respirar pel nas. Explicació de en què consisteix i per a què serveix. Respiració conscient i inconscient.
Explicació de tres tipus de respiracions, cafè, aigua i whisky. Exercici pràctic a classe sobre aquestes respiracions i debat sobre les sensacions.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris a una sessió informativa fent clic aquí.

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: EL PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA (NW)

Valoració del curs

Mitjana
10.0