ActivityDetail

Eines de gestió comercial (CRM), màrqueting i anàlisi de dades

Aquest taller pretén aprofundir en la consolidació i millora del coneixement del màrqueting per a aquelles persones emprenedores i iniciatives que vulguin conèixer i utilitzar sistemes de gestió de relacions amb els clients o Customer Relationship Management. Tant des del punt de vista de sistema per a optimitzar les oportunitats comercials de l'empresa com des del punt de vista més filosòfic de posar el client en el centre de les operacions de l'organització, aquest taller ofereix coneixements sobre el procés de comercialització d'empreses segons els seus models de negoci, la tipologia de productes, la freqüència de compra i altres paràmetres, mètriques i indicadors relacionats amb les vendes, activitat comercial de captació, conversió i fidelització de clients. Aquest taller respon a la necessitat de conèixer les eines per a valorar diferents tipus de CRM i la seva adequació a diversos tipus de negoci.

Sessió presencial

divendres 26 d’abril · 09:30h - 12:30h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari


Objectius generals de l'activitat:
- Conèixer com millorar les estratègies de màrqueting de l'empresa o projecte
- Dotar d'eines a les emprenedores i empreses per valorar les accions de màrqueting estratègic als seus projectes.
- Contribuir a la gestió i enfortiment de les empreses per garantir la seva viabilitat i resiliència front a un mercat en constant canvi.
- Consolidar la capacitat analítica de les persones emprenedores, empreses i entitats.

Objectius específics de l'activitat:

- Conèixer la utilitat de les eines per monitoritzar i mesurar les accions comercials i de màrqueting
- Aprendre el concepte darrere de cada indicador de performance i poder escollir els mes adients en cada cas segons criteris pertinents pel projecte o empresa.
- Capacitar en l'ús dels CRM com a eina per registrar, avaluar i millorar les campanyes comercials i de promoció de producte/servei.
- Conèixer els anàlisis que es poden fer amb les aplicacions existents mitjançant la generació d'informes a mida.

TEMARI COMPLET


1- Definició de CRM. Què son i quines son les seves utilitats per a la empresa, projecte.
2- Presentació de diferents plataformes de CRM i aplicacions integrades al e.commerce..
3- Identificació dels principals criteris de mesura i control, descripció dels KPIs per màrqueting digital i físic.
4- Exercici pràctic per determinar comprensió de les diferents mètriques e indicadors i al seva aplicació pràctica.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.
L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.
No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.
Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució.

Recorda que pots gestionar la teva inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació.

Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
8.38

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.25