ActivityDetail

Valida la teva idea de negoci amb el Business Model Canvas (BMC)

En aquesta sessió es presentaran els concpetes fonamentals del BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) i la seva utilitat per validar una idea de negoci. Amb la informació proporcionada, els participants podran treballar posteriorment amb aquesta eina per definir les millores i reflexionar sobre la viabilitat i la sostenibilitat del seu negoci.

Sessió presencial

dilluns 8 de juliol · 15:30h - 19:30h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | TemariAltres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.
L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.
No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.
Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
BusinessModelCanvas2020-streaming.pdf

Informació addicional

the-business-model-canvas.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 04:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: EL PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA (NW)

Valoració del curs

Mitjana
8.55

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.7