ActivityDetail

Aconsegueix el millor finançament: coneix totes les possibilitats i condicions més adients a la teva situació

Coneixement dels productes bancaris i no bancaris de finançament per a cobrir les necessitats de finançament a Curt i Llarg Termini, amb independència de la dimensió del negoci: des de autònoms i micro-empreses fins a pimes

Sessió presencial

dimecres 10 de juliol · 15:30h - 17:30h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Objectius generals de l'activitat:

Reforçar a autònoms, emprenedors i microempreses en el seu coneixement dels productes adients per al finançament del seu negoci.

Objectius específics de l'activitat: 
-Determinació de les necessitats de finançament i de la tipologia (Curt o Llarg Termini)
-Coneixement dels Productes Bancaris o No bancaris i adaptabilitat a les necessitats
-Coneixement del Ajuts i Subvencions

Temari complert: 

1. Com decidir una determinada estructura de finançament.
2. CASH MANAGEMENT vs GESTIÓ DE TRESORERIA
3. Diferenciació entre finançament de CIRCULANT (Curt Termini) i finançament de NOVES INVERSIONS i/o NECESSITATS DE CAPITALITZACIÓ (Llarg Termini).
Focus en
- Productes NO BANCARIS i Productes BANCARIS. Productes destinats a CIRCULANT.
- Pòlissa de Crèdit
 -Avançament de Factures i Descompte d'Efectes
-Factoring (amb i sense recurs)
- Confirming
- Avales Bancaris i Avales SGR ¿ AVALIS
- Crèdits Documentaris d'Importació
-Finançament d'Importacions
- Finançament d'Exportacions
- Préstecs de Campanya (Working Capital Loan)
- Préstecs ICO (CIRCULANT)
- Préstecs ICF - AVALIS (CIRCULANT)

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Si no formes part de la comunitat d'emprenedoria de Barcelona Activa no podràs realitzar aquesta sessió. Per a formar-ne part cal que t'enregistris a una sessió informativa, ho pots fer fent clic aquí.
Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.

No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes, ...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
Aconsegueix_el_millor_financament.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-