ActivityDetail

Administra i gestiona bé la teva empresa. Controla els teus comptes

L'Administració és l'encarregada de formular les polítiques en l'empresa, la Gestió és l'encarregada d'executar-les. Entendre els dos conceptes és bàsic per al control i la gestió dels comptes en l'Empresa i Negoci. Entendre els conceptes bàsics de comptabilitat i econòmics-financers de l'empresa és fonamental per a una bona gestió i control d'aquesta, indistintament de la seva grandària i activitat. En aquesta sessió expliquem conceptes com el balanç, el pressupost, el compte de resultats, els ràtios principals, les classes de costos (fixos i variables), el capital o inversió necessària per a crear i fer funcionar una empresa, el punt mort, marge de contribució, etc. tot això presentat de manera senzilla i clara.

Aula virtual

dijous 6 de juny · 16:00h - 19:00h

(Sant Martí)

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Objectius generals de l'activitat:

-Entendre els conceptes essencials en l'administració i control de l'empresa
-Definició i estudi dels costos amb exemples pràctics
-Per mitjà d'exemples pràctics i quadres de comandament, saber elaborar un pressupost i portar el seu control
-Conèixer tipus de finançament i la seva gestió


Temari complert: 
-Comptabilitat: conceptes essencials
-Compte d'explotació. Exemples pràctics: liquiditat, solvència i rendibilitat
-Estudi de costos: directes i indirectes, fixos i variables, estàndard
-Marge de contribució o marge brut
-Llindar de rendibilitat o punt crític. Exemples pràctics
-Pressupost i Control: exemples pràctics i quadres de comandament
-Anàlisi econòmic financer: fons propis, finançament extern, causes de fracàs

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Sessió presencial

dijous 11 de juliol · 09:30h -  12:30h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Informació no disponible

Documentació de l'activitat

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Valoració del curs

Mitjana
9.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.67
Puntuació mitjana
8.67