ActivityDetail

Coopciutat, la ciutat de l'economia social i solidària (JOC ONLINE)

CoopCiutat, la ciutat de l'economia social i solidària, és un joc interactiu per aprofundir en l'economia social i solidària (ESS), i per conèixer els diferents àmbits del cooperativisme, el mercat social català i les diferents opcions de consum responsable que existeixen.

Online

dilluns 1 de juliol · 00:00h - dimecres 31 de juliol · 23:59h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Per mitjà de diferents mòduls coneixerem què és  l'economia social i solidària, el mercat social català i el cooperativisme, aprofundint en temes com: el funcionament intern de les cooperatives, els principis i valors, la legislació actual, la participació i democràcia interna, les claus per poder emprendre en l'economia cooperativa, etc.

Durada: 30 minuts

Bloc 1. Què és l'economia social i solidària (ESS)
- De què parlem quan parlem d'economia social i solidària
- Els valors de l'economia social i solidària


Bloc 2. El mercat social i el consum responsable
- Què són el mercat social i el consum responsable
- Quines opcions existeixen
- Experiències d'economia social i solidària


Bloc 3. El cooperativisme
- Què és una cooperativa?
- Principis i valors
- Òrgans socials
- La democràcia interna
- Tipus de cooperativisme
- Intercooperació


Bloc 4. Informa't en ESS
- Primers passos per crear una cooperativa
- On puc assessorar-me?
- Quin valor afegit té constituir-nos com a cooperativa?


Bloc 5. Breu història del cooperativisme
- El cooperativisme a Barcelona. Experiències motivadores
- El cooperativisme a Catalunya i al món

Un cop t'hagis inscrit al joc, podràs accedir-hi des del teu espai personal a l'apartat "activitats", aquí.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Online

dijous 1 d’agost · 00:00h -  dissabte 31 d’agost · 23:59h

Idioma d'impartició: Català


Edició 2

Online

diumenge 1 de setembre · 00:00h -  dilluns 30 de setembre · 23:59h

Idioma d'impartició: Català


Edició 3

Online

dimarts 1 d’octubre · 00:00h -  dijous 31 d’octubre · 23:59h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Aquesta activitat online té edició oberta entre el primer i el darrer dia de cada mes. És possible inscriure's encara que ja s'hagi iniciat. Pots accedir als materials de l'activitat mentre l'edició estigui activa.
Per inscriure's a qualsevol activitat online cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l aquí.
Per obtenir el certificat de realització cal haver completat tots els mòduls de l'activitat abans que acabi l'edició en què s'ha fet la inscripció.

Per qualsevol incidència pots escriure a la bústia innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

Online

dilluns 1 de juliol · 00:00h - dimecres 31 de juliol · 23:59h

Idioma d'impartició: Català

Tipus de sessió: Monosessió

Durada:

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: 04 ISE APROPA'T A L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA