ActivityDetail

Formes jurídiques i tràmits 2: societats de capital (SL i SA)

En aquesta activitat, la persona emprenedora coneixerà les característiques de les formes jurídiques de les societats mercantils més "clàssiques" i els tràmits necessaris per constituir-les. Avantatges i inconvenients de cadascuna d'elles.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Aula virtual

dimarts 2 de juliol · 10:00h - 13:00h

(Sant Martí)

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari
Si volem crear una societat on la responsabilitat de les persones sòcies sigui limitada podem crear una societat anònima o una limitada; són les anomenades societats de capital. A l'hora de fer-ho és molt important que es coneguin les característiques de cadascuna per decidir si l'escollim, així com dur a terme la formalització de les mateixes. Veurem quins són els avantatges i inconvenients, i quins són els costos dels tràmits, i el temps que trigarem en realitzar-los. Posarem diferents exemples on veurem quina forma jurídica escollim i els motius pels quals ho fem.

Objectius generals de l'activitat:


En finalitzar el curs cada participant hauria de conèixer els trets bàsics d'una Societat Limitada i d'una Societat Anònima, si són les figures adequades per al seu futur negoci, i quins tràmits caldria fer i quins costos tindrien per a constituir una S.A. o una S.L.

Objectius específics de l'activitat:

Entendre els trets bàsics d'una Societat Anònima i d'una Societat Limitada: nombre de persones sòcies, capital social, introducció a la figura dels administradors, què és una junta general, estatuts socials, etc.
Quines diferències bàsiques hi ha entre una S.A i una S.L.
Quins pros i quins contres tenen aquestes formes jurídiques i si són les més escaients per a nosaltres.
Conèixer els principals tràmits de constitució d'una S.A o d'una S.L., on es presenten, quant es triga i quins costos tenen.

TEMARI

1. Què és una S.L.?
¿ Definicions bàsiques.
¿ Introducció als principals elements: nombre de socis, capital social, responsabilitat de persones sòcies i/o administradors, òrgans de govern i representació, etc.
¿ Requisits legals per a ser socis/es i/o administradors/es.
¿ Exemples.

2. Diferències bàsiques entre una S.A. i una S.L.?
¿ Capital social.
¿ Costos de constitució.
¿ Administradors.
¿ Accions versus participacions. Especial referència a la venda d'accions i participacions.
¿ Altres.

3. Pros i contres de muntar una S.A o una S.L.
¿ Responsabilitat de socis i/o administradors envers altres figures (autònoms/es i societats civils).
¿ Fiscalitat.
¿ Costos de constitució.
¿ Altres.

4. Principals tràmits de constitució
¿ Anàlisi dels tràmits esencials de constitució: sol·licitud de nom, notari i estatuts socials, obtenció de C.I.F., liquidació d'I.T.P. i A.J.D., inscripció al Registre Mercantil.
¿ Referència als tràmits més bàsics d'alta de societat: legalització de llibres (Actes, Socis, Visites), llicència d'activitat, alta censal i d'I.A.E., alta de socis a la TGSS, comunicació d'obertura de centre de treball.
¿ On es presenten.
¿ Quins costos tenen? Especial referència a la tramitació telemàtica.
¿ En quant de temps puc tenir constituïda i activada la meva S.A. o S.L.?

Aquesta activitat serà impartida per Olga Ferrer i Mireia Casals

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general
Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Per assistir a aquesta activitat es recomana portar còpia del següent material:

Documentació de l'activitat
capital.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-