ActivityDetail

Fiscalitat per a noves empreses 2: l'IVA

Coneixeràs la gestió de l'IVA i els seus diferents règims: Règim general, règim simplificat i el recàrrec d'equivalència, incloent una menció especial a l'IVA de caixa, a través de casos pràctics.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Aula virtual

dilluns 1 de juliol · 16:00h - 19:00h

(Sant Martí)

Idioma d'impartició: Castellà

Objectius específics | Temari

Muntar una empresa no és fàcil i s'han de tenir molts coneixements de diverses àrees. Dins d'aquests coneixements, la fiscalitat és una peça clau.En aquesta activitat,no entrarem a liquidar impostos com si fóssim assessors fiscals, però sí que et donem les eines per a què puguis conéixer els mínims de fiscalitat necessaris pera muntar una empresa amb èxit.

OBJECTIU GENERAL
En acabar la sessió, cada participant hauria de conèixer quin sistema de liquidació de l'I.V.A. aplicaràen la seva futura empresa(Règim Simplificat, Règim General o Recàrrec d'Equivalència), i quines obligacions bàsiques fiscals haurà de dur per evitar sancions per part de l'administració.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
. Entendre els trets bàsics de l'I.V.A.
Saber dins de quin sistema de liquidació d'I.V.A. tributarà la meva futura empresa.
Saber calcular (a nivell introductori) liquidacions de l'I.V.A. en Règim General.
Conèixer les principals obligacions fiscals: calendari fiscal, factures, llibres d'I.V.A., etc. i sensibilitzar al participant de la importància de portar-ho al dia.

Saber quina és la nova normativa de subministra immediat d'informació a Hisenda.

TEMARI
1.L'I.V.A.
Introducció al seu funcionament.
Introducció a operacions fetes amb països exteriors.
Operacions exemptes.
Tipus impositius.
Sistemes de liquidació.
Exemples.

2.L'I.V.A.: Règim Simplificat.
Introducció al seu funcionament.
Quines empreses tributen en Règim simplificat?

3.L'I.V.A.: el Règim General
Introducció al seu funcionament.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Les factures: peça clau de la deducció. Com es fan?
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

4. L'I.V.A.: Règim del Criteri de Caixa.
Introducció al seu funcionament.
Quines empreses tributen en Criteri de Caixa?
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

5.L'I.V.A.: Recàrrec d'Equivalència.
Introducció al seu funcionament.
Quines empreses tributen en Recàrrec d'Equivalència?
Calendari fiscal Casos pràctics

6. Subministra informació immediat


Activitat impartida per Olga Ferrer i Mireia Casals

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general
Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Per assistir en aquesta sessió, es recomana portar imprès el següent material:

Documentació de l'activitat
IVA.PDF

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-